Štatistika hry KENO 10 :: ~

Malý skriptík, ktorý spočíta koľkokrát boli jednotlivé čísla vyžrebované v určitom období. Používa sa originál databáza zo stránky tiposu aktualizovaná denne. Dátumy sa zadávajú v tvare rrrr-mm-dd. Bez akýchkoľvek parametrov sa počíta od 2. 1. 1999 až po aktuálne žrebovanie.
Od:>  Do:>
cislo = $i; $ar[$i]->pocet = 0; } fgets($fr); while(!feof($fr)) { if(!fscanf($fr, "%d;%10s;%d;%s", $kenoid, $datum, $tyzden, $str)) break; if(strcmp($datod, $datum)<=0 && strcmp($datdo,$datum)>=0 || !strcmp($datod,"") || !strcmp($datdo,"")) { $cisla = explode(";", $str); for($i=0; $i<20; $i++) $ar[$cisla[$i]]->pocet++; } } fclose($fr); for($i = 80; $i >= 1; $i--) { $j = 0; while($j < $i) { if($ar[$j]->pocet > $ar[$j + 1]->pocet) { $tmp=$ar[$j]; $ar[$j]=$ar[$j + 1]; $ar[$j + 1]=$tmp; } $j++; } } echo "\n"; for($i = 79; $i > 63; $i--) { echo ""; for($j = 0; $j < 5; $j++) { echo ""; } echo "\n"; } ?>
 ".$ar[$i+1-$j*16]->cislo; echo "  ".$ar[$i+1-$j*16]->pocet." 

Offline verzia (screenshot - download), pripomienky piste na secido(at)host.sk